Tenis u Mladenovcu 1940.

U Mladenovcu se pre rata igrao tenis. Na slici mladenovački momci i devojka: Buda Mirković (sin trgovca Stojana Mirkovića, vlasnika zgrade donje apoteke), Simka Badžak, sestra Janka i Milana Badžaka, Jovan Lazić, sin trgovca Antonija Lazića i Ljuba Mirković, advokat mladenovački. Teniski tereni su bili na Selters banji i na Badžakovom imanju na Seltersu (Rasadnik)
(Budin sin Slobodan Mirković je poznati violinista u Švajcarskoj, koncert majstor Ciriške filharmonije, koji bar dva puta godišnje dolazi u Beograd i drži koncerte, a Budina ćerka Ksenija je profesor psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu; Simkina ćerka Ivanka živi s porodicom u Ženevi (ove godine uspešno okončala postupak rehabilitacije svojih ujaka Janka i Milana Badžaka pred Okružnim sudom u Beogradu), Jovan nije imao dece, njegov sinovac Antonije P. Lazić, bio je i fudbaler, koji je nasledio Skoblara u OFK Beogradu, često je poslovno navraćao u Mladenovac, Ljubina snaja Marija danas živi u Mladenovcu)