Uslovi korišćenja

Svako, pa i delimično kopiranje materijala mladenovcani.com bez pismene dozvole i linka na originalni tekst objavljen na veb-sajtu mladenovcani.com tretira se kao grubo kršenje zakona o autorskim pravima. Mladenovcani.com zadržavaju pravo reagovanja na slične protivpravne radnje i pokretanja sudskog postupka.

Ograničenje odgovornosti

Sadržaj ovog Sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na Sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja.

CELOKUPAN SADRŽAJ MOŽE BITI PREDMET PROMENE I PREDSTAVLJEN VAM JE KAKAV JESTE BEZ GARANCIJA BILO KAKVE VRSTE, BILO JASNO IZRAŽENIH ILI IMPLICITNIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČAVAJUĆI SE NA, IMPLICITNE GARANCIJE DA JE TAČAN, PRILAGOĐEN ODREĐENOJ SVRSI, ILI DA NE PREDSTAVLJA KRŠENJE PROPISA ILI NEČIJIH PRAVA.

Izuzeće od odgovornosti

SAJT KORISTITE NA SOPSTVENI RIZIK. NITI MLADENOVCANI.COM KAO NI BILO KOJE TREĆE LICE AGAŽOVANO OD STRANE MLADENOVCANI.COM U KREIRANJU, PROIZVODNJI ILI POSTAVLJANJU I ODRŽAVANJU SAJTA, NISU ODGOVORNI ZA MATERIJALNU ILI NEMATERIJALNU ŠTETU, DIREKTNU, INDIREKTNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU, KAO I BILO KOJU DRUGU ŠTETU KOJA NASTANE IZ KORIŠĆENJA ILI JE U NEKOJ VEZI SA KORIŠĆENJEM SAJTA ILI NJEGOVOG SADRŽAJA, BILO DA JE ŠTETA ZASNOVANA NA UGOVORU, DA JE VANUGOVORNA ILI DELIKTNA, ČAK I PORED NEČIJEG UPOZORENJA DA ŠTETA MOŽE NASTATI. Molimo vas imajte na umu da neke okolnosti kao i nadležnost određenih državnih organa ne dozvoljavaju izuzeća odgovornosti za nastupanje od određenih šteta, tako da se neka od gore navedenih izuzeća ne moraju odnositi na vas.