Badžakova klanica 1940. godine

na slici: Badžakova klanica 1940. godine

MLADENOVAC u XX VEKU (4)

Uz to, treba se setiti da su po starom dobrom zakonu Kraljevine Jugoslavije sva ključna mesta vlasti u Mladenovcu držali ljudi sa strane: načelnik, šef žandarmerije, direktor pošte, otpravnik vozova, popovi, učitelji, apotekari, veterinari… sve su to bili redom visoko školovani ljudi sa strane, postavljeni u naš grad državnim dekretom, da bi se izbegla korupcija. Izuzetak je bio predsednik opštine (Ćosa Miletić iz Sela Mladenovca je bio deset godina) koji je postavljan od pobedničke partije na poslednjim izborima, ali je imao mnogo manji uticaj nego danas (naprimer: Janko Badžak je bio predsednik pred II sv. rat ali se više bavio najvažnijim poslom u gradu (biznisom), posao predsednika je obavljao zamenik-kmet Sazdanović).