Kad su prošle lale kroz Mladenovac

Godine 1953. Mladenovac je imao 6.000 stanovnika, još nije imao kanalizaciju, na glavnoj ulici je bila turska kaldrma po kojoj je retko kad prolazio po koji automobil podižući prašinu. Kroz takvu jednu siromašnu varoš usred Balkana projurila je jednog sunčanog dana 1953. prekrasna šareno-zlatna diližansa sa četiri konja i dva uniformisana kočijaša uz trčeću pratnju radoznale mladenovačke dece. To su bile holandske kočije koje su nosile lale iz Istanbula u Amsterdam u čast 360-godišnjice dolaska prvih lala u Holandiju iz Turske. Ovu priču je ispirčao Vladan Lukić, koji je bio jedan od dečaka koji su trčali za kočijama sa lalama u glavnoj mladenovačkoj ulici.