VOJČE MIHAILOVIĆ

Violinista iz Senaje. Svi ga pamtimo kako je svirao ispred opštine, kada su venčanja. Brat mu se zvao Čeda (zvani Ciganče), radio je u Opštini, a pred penziju u Opštinskoj upravi prihoda, zajedno sa pok. Mocom-Momčilom Glišićem.