KUĆA OBRADA BAKIĆA

Levo do glavnog ulaza u mladenovačku pijacu nalazi se kuća Obrada Bakića, poznatog mladenovačkog trgovca, koji je ovu kuću sagradio na uglu nekadašnjeg Žitnog trga davne 1912. godine. Tu je pre Drugog svetskog rata stanovao njegov sin Tone Bakić, privatni činovnik, inače poznati glumac KUD Vojvoda Katić, koji je za vreme okupacije radio u Savićevom mlinu. Godine 1943. Tone je interniran od strane Nemaca kada mu se gubi svaki trag. 

Crkvena ulica (danas K. Aleksandra O.) pre Prvog svetskog rata
desno: Crkva, Glišina (Vl. Lukića), Bakićeva i Jovančevićeva kuća
 

Lela, supruga Tona Bakića, udala se posle rata po drugi put za oficira JNA i napustila Mladenovac. Tonetova kći Nata prodala je ovu kuću 1952. Javorki Arsić iz Rajkovca, medicinskoj sestri u nekadašnjem mladenovačkom porodilištu. Javorka je u ovoj kući, kraj današnjeg ulaza u pijacu, podigla svoje tri ćerke: Grozdu, Lepu i Slobu. 
U toj kući posle rata živeo je i Buda Urošević činovnik u banci, s porodicom, čiji je sin Žarki Urošević veoma aktivno učestvovao poslednje decenije u obaranju komunističke vlasti u Mladenovcu. 
Na mestu današnjeg ulaza u pijacu nalazila se manja magaza Bakića za žito i kukuruz, u kojoj je posle rata bila ostava kožarske zadruge. 
U istoj magazi davno pre rata bila je i radnja kazandžije Milana Đukića, čiji je sin Miroslav bio nastavnik gimnastike u Sokolani (zajedno sa Čedom Miletićem), a drugi sin Ratko pomagao je ocu u radnji i bio posle rata poslednji mladenovački kazandžija.

Žitni trg u vreme nemačke okupacije 1941-44.
pozadi. Bakićeva kuća, Jovančevićeva kuća, Crveni magacin..