Milan Gavrilović Džula

PREDSEDNIK SUDA

U oktobru ove godine bila je 30. godišnjica od smrti Milana Gavrilovića. Ovo je deo njegove zvanične biografije koju je on napisao povodom konkursa za izbor predsednika suda u Mladenovcu,

“Rođen sam 1936. godine u Mladenovcu, od oca Živadina i majke Milice. Otac je bio zanatlija – opančar a majka domaćica. Gimnaziju sam završio u Mladenovcu a pravni fakultet u Beogradu 1960. godine. Nakon odsluženja vojnog roka zasnovao sam radni odnos kao pripravnik u SO Mladenovac gde sam bio u radnom odnosu od 1. 9. 1961. do 1. 9. 1969. godine.

U SO Mladenovac radio sam posle položenog stručnog ispita kao referent, jedno kraće vreme kao VD načelnik, a od 26. 2.1965. godine do 1. 9. 1969. godine nalazio sam se na funkciji sekretara opštine SO Mladenovac.

Milan, Dobrica i Radmila Gavrilović na svadbi u Fontani

Pošto sam želeo da radim u struci, na svoj zahtev sam razrešen dužnosti sekretara SO Mladenovac i izabran za sudiju Opštinskog suda u Mladenovcu, i ovu funkciju obavljao od 1. 9. 1969 do 1. 4. 1981. godine. Kao sudija želeo sam da se stručno usavršavam te sam sudio jednu godinu u krivičnom veću, tri godine kao vanparnični sudija a ostalo vreme sudio sam građansku materiju i istovremeno bio rukovodilac građanskog odeljenja.

Pet godina pre odlaska u advokaturu bio sam zamenik predsednika suda. Na svoj zahtev razrešen sam funkcije i od 1. 4. 1981. godine pa do 1. 3. 1984. godine radio sam kao advokat u Mladenovcu, a od 1. 3. 1984. obavljam funkciju Javnog pravobranioca Opštine Mladenovac …” 

Milan Gavrilović Džula, predsednik mladenovačkog suda

Na mesto predsednika suda Milan Gavrilović Džula  izabran je krajem 1986. godine, Bio je predsednik mladenovačkog Suda do smrti, 12. oktobra 1992. godine.  Prerano je preminuo u 56. godini života. Mladenovac je izgubio jednog izuzetnog čoveka, intelektualca, uvaženog u svojoj profesiji, a u narodu kao neko ko mu je srcem i dušom svojom – pripadao. Ljubitelj narodnog odela i narodnih običaja, poznavalac istorije i ljudi svoje varoši, koju je toliko voleo.

Mladenovčani 1967 – Lazar Nikolić, Mikica Simić, Dragan Josifović Šiša, Milan Gavrilović – Džula, Ljubiša Đukic i Dušan Miletic Duće

MIlan je živeo u Mladenovcu u kući koju je sazidao njegov otac na kraju ulice Kralja Aleksandra (prema groblju), sa suprugom Radmilom i sinovima Dobricom i Jovanom. Kao stari Mladenovčanin bio je predsednik odbora za obnovu Badžakove kapele na groblju (danas crkve). U svom komšiluku je ostao upamćen i kao inicijator izgradnje parkića u uličici koja povezuje njegovu ulicu sa  Kosmajskom ulicom, u kome danas najčešće sede đaci iz Osnovne škole Sv. Sava.

Džula (4. s leva) u Čabrnjakovom dvorištu sa Batom Živojinovićem