Aleksandra Kezić

PROFESOR DOKTOR  NA KLINIČKOM CENTRU SRBIJE – KLINIKA ZA NEFROLOGIJU

Aleksandra V. Kezić je rođena 28.11.1968. u Raški. Osnovnu i srednju školu završila je u Mladenovcu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1994. godine sa prosečnom ocenom 9,55 i ocenom 10 na diplomskom ispitu.

Od 1997. do 1998. godine radila je u Centru za imunološka istraživanja „Branislav Janković“ u Beogradu. Magistrirala je na Imunologiji 2000. godine, od kada je i zaposlena u Kliničkom centru Srbije na Klinici za nefrologiju. Specijalistički ispit iz Interne medicine položila je 2001. godine sa odličnim uspehom i stekla zvanje specijaliste interne medicine.

Od 2004. godine radi kao asistent na predmetu interna medicina na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Subspecijalistički rad odbranila je 2006. godine i time stekla zvanje subspecijaliste nefrologa. Pohađala je školu nefrologije, dijalize i transplatacije u organizaciji „Evropskog Udruženja za Dijalizu i Transplantaciju“. Jednomesečno stručno usavršavanje na odeljenju nefrologije i transplantacije Univerzitetske klinike Ependorf u Hamburgu obavila je 2005. godine.

Od 2009. do 2011. godine u okviru saradnje Medicinskog fakulteta u Beogradu i Univerzitetske klinike Ependorf u Hamburgu radila je na naučnom projektu nefrološkog istraživačkog tima Univerzitetske klinike Ependorf u Hamburgu što je sa obavljenim eksperimentalnim radom na Institutu za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu rezultiralo odbranom doktorske disertacije 2013. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

U zvanje docenta na Medicinskom fakultetu u Beogradu bira se 2014. godine. Dr Aleksandra Kezić je učestvovala kao autor radova na nekoliko domaćih i međunarodnih kongresa. Nosilac je prve nagrade za poster prezentaciju na XVIII nefroloskom kongresu podunavskih zemalja  u Novom Sadu 2006. godine. Autor je više radova štampanih u domaćim i časopisima od međunarodnog značaja. Govori engleski, ruski i nemački jezik.

U jednoj anketi na netu njeni studenti su dali ocenu: „Izuzetna profesorka! Veliki znalac. Puna elana. Motiviše studente i maksimalno im je posvećena. Uz nju se ne nauči samo nefrologija nego i čitava interna medicina”.

Aleksandra je starija sestra jedne od najboljih odbojkašica Mladenovca, Ksenije Kezić.