Budimir Rosić

PROFESOR NA UNIVERZITETU OKSFORD

U Mladenovcu je završio osnovnu i srednju školu kao najbolji učenik u generaciji. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1994. godine, kao jedan od najboljih studentata u istoriji Katedre za termoenergetiku. Njegov diplomski rad dobija nagradu Privredne komore Beograda kao najbolji u toj godini. Na istoj katedri radi kao asistent i završava magistarske studije 2000. godine. Tokom tog perioda bio je uključen u istraživanje i konsultacije sa problemima vezanim za parne turbine, kao i za praćenje i testiranje performansi elektrana. Godinu dana kasnije odlazi u Švajcarsku gde radi kao istraživač na Institutu za Energiju Tehničkog Univerziteta u Cirihu (ETHZ).

U oktobru 2001. godine započinje doktorske studije na Univerzitetu u Kembridžu u Engleskoj kao član prestižne Whittle laboratorije za aerodinamiku i turbomašine, u saradnji sa Siemens Power Generation pod nadzorom dr Džona Daglasa Dentona. Istraživao je, eksperimentalno i numerički, aerodinamiku turbina sa malim proporcijama i protokom curenja. Doktorat završava 2005. godine.

Doktor aerodinamike Budimir Rosić devet godina je radio na Univerzitetu u Kembridž kao naučnik (Senior Research Fellow) i predavač na Girton koledžu istog univerziteta. Autor je više naučnih radova na međunarodnim kongresima i časopisima, kao i više evropskih patenata iz oblasti termoenergetike. Od 2002. član je Komiteta za turbomašine Međunarodnog Instituta za Gasne Turbine (ASME IGTI) i recezent radova iz oblasti energetike i turbomašina za vodeće međunarodne časopise i konferencije iz svoje oblasti.

Na svetskom kongresu iz aerodinamike i turbomašina održanom u Barseloni, maja 2006. godine, dobija nagradu za najbolji rad u konkurenciji više od hiljadu radova iz celog sveta. Isti uspeh ponavlja godinu dana kasnije, na svetskom kongresu u Montrealu u Kanadi, maja 2007. godine, ponovo osvaja nagradu za najbolji rad, što predstavlja pravu retkost u modernoj nauci, a ne samo u njegovoj oblasti. Dobitnik je godišnje nagrade Američkog udruženja inženjera (ASME Gas Turbine Award) za najveće dostignuće u svetu u 2006. godini. To je najveće priznanje koje se u svetu dodeljuje za oblasti aerodinamike, turbomašina, avionskih motora, energetike i nuklearne energetike. Ušao u knjigu „Who is Who in the World“ za 2008 i 2009. godinu.

Radio je na knjizi o problemima energetike u svetu sa ser Džonom Horlokom, potpredsednikom Kraljevskog društva Velike Britanije. Godine 2011. dobio je priznanje za koautorski rad pod naslovom „Controlling Tip Leakage Flow Over a Shrouded Turbine Rotor Using an Air-Curtain.“

Buda Rosić (desno) na kongresu u Kopenhagenu 2012.

Buda Rosić je, posle devet godina provedenih na Univezitetu u Kembridžu, dobio profesuru na Univeritet u Oxfordu. Danas je profesor u Departmanu za inženjerske nauke na Univerzitetu Oksford. Osvojio je istu poziciju i na Kembridzu, tako da je jedno vreme imao ponude na stolu za profesuru na oba univerziteta, što je vrlo retko. Dešava se da ljudi prelaze sa jednog univerziteta na drugi ali je vrlo retko da neko ima ponude sa obe strane istovremeno. Oxford je dosta slican Kembridžu, ali je ipak veći grad pa se odlučio za promenu. I dalje ima posla preko glave. Nastava projekti, studenti,.. I dalje radi sa Japancima tako da često putuje u Japan.

Sarađuje i radi istraživanja za vodeće svetske kompanije iz oblasti energetike i turbomašina (Mitsubishi u Japanu, Siemens u Nemačkoj, Rolls-Royce u Velikoj Britaniji, PaxScientific u Kaliforniji, Doosan Industries u Južnoj Koreji, Dongfang u Kini, itd.).

Uprkos silnom poslu, Buda svakih nekoliko meseci dolazi u Mladenovac i čita našu štampu, tako da je dosta u toku šta se dešava u zavičaju.